måndag 29 april 2013

Uppsnappat om granskning av Ungern

Utvecklingen i Ungern och EU:s yttre gränsbevakning fokus för svenska riksdagsledamöters deltagande i Europarådets parlamentariska församling

Svenska riksdagsledamöters arbete i Europarådets parlamentariska församling har resulterat i dels ett steg närmare ett granskningsförfarande av Ungern, föranlett av de reformer som genomförts sedan det förra valet 2012, och dels att en resolution och en rekommendation antogs om Frontex, EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre gränserna.

Europarådets parlamentariska församling (PACE) har haft en session i Strasbourg 22-26 april. En motion där oro uttrycks för utvecklingen i Ungern vad gäller demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter lämnades för två år sedan in till PACE på initiativ av den svenska delegationen. Motionen efterfrågade ett granskningsförfarande av Ungern. Under torsdagen gjordes ett genombrott i riktning mot att ett sådant granskningsförfarande inleds då granskningsutskottet, baserat på en rapport av Kerstin Lundgren (C) och ytterligare en rapportör, beslutade att rekommendera församlingen att inleda ett sådant arbete. Rekommendationen baserades på en sammanvägd bedömning av utvecklingen i Ungern. Flera av de enskilda reformer som genomförts tyder på en demokratisk kräftgång, och tillsammans utgör reformerna ett starkt hot mot demokratiska kontrollfunktioner.

Mikael Cederbratt (M), som blev utsedd som rapportör vid Europarådets parlamentariska församling i november 2011, presenterade sin rapport om Frontex, EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre gränserna. I den resolution som antogs baserad på Cederbratts rapport belyses de problem som Frontex har haft att efterleva europeisk standard vad gäller mänskliga rättigheter och de mekanismer som inrättats för att komma till rätta till problemen. Församlingen är överens om att Frontex måste stärka och främja respekten för mänskliga rättigheter.
Skicka en kommentar