måndag 29 april 2013

Otydligheter

Vid landstingets Produktionsstyrelses senaste sammanträde beslutade man att ge uppdrag att presentera "En plan för budget i balans". Det borde naturligtvis ha formulerats som ett uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för budget i balans. Styrelsen för verksamheterna måste ju börja fatta beslut.
Läser också att landstinget lämnat månadsrapport till Produktionsstyrelsen. Vadå landstinget? Produktionsstyrelsen är väl en del av landstinget. Rapporter till en styrelse lämnas väl av en förvaltning
Skicka en kommentar