måndag 29 april 2013

Återger om ny JO

Riksdagen ska välja en ny justitieombudsman (JO) före sommaren. Konstitutionsutskottet (KU) ska förbereda riksdagens val, och har nu påbörjat det arbetet.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810. De fyra justitieombudsmännen väljs av riksdagen var för sig för en period av fyra år och kan väljas om.
Den nya justitieombudsmannen ska ersätta Hans-Gunnar Axberger som slutar den 1 juli 2013.
Skicka en kommentar