onsdag 1 maj 2013

Okunnighet (?) hos SR

Det är förvånande, beklagligt och ger intryck av okunnighet. Sveriges Radio presenterar i dag en sammanvägning av partisympatierna. Det är dock nästan omöjligt att hitta siffrorna för partierna, men däremot redovisar man vad man kallar blocken, trots att sådana inte finns. Varför bidrar SR till denna förvanskning? Det kan ju inte handla om okunnighet. Men vad handlar det om?
Nu är ju inte SR ensamt medium om att sprida den här felaktigheten.
Vi har en regeringskoalition, som kom till efter val och som föregicks av en alliansbildning och vi har fyra partier i opposition. Inga av dessa har bildat någon allians. Inriktningen just nu är att koalitionen har för avsikt att i även kommande val bilda allians och övriga markera sin självständighet och redovisa väljarna sin politik.
Skicka en kommentar