onsdag 29 maj 2013

Mälartinget i Uppsala - gemytlig träffpunkt

Mälartinget äger rum i Uppsala. I morgon och på fredag kommer över tre hundra representanter för landsting och kommuner hit.
Mälardalsrådet har funnits i tjugosx år. Idén med att skapa en arena för samarbete är god. I några fall har samarbetet lett till en positiv utveckling. Inte minst gäller det infrastrukturfrågor.
I frågor där det handlar om att agera riktat till myndigheter och staten kan vi tala om goda resultat från föreningens sida. När det däremot gäller ställningstaganden för gemensamt agerande hemåt, det vill säga överenskommelser om att ta samma initiativ i medlemskommuner och medlemslandsting har inga framsteg gjorts. Kanske är det så att viljan i det avseendet saknas. Är detta förklaringen borde vi dra slutsatsen att nuvarande organisation inte är motiverad.
Jag vill se ett vassare samarbete där utskotten tar initiativ till styrelsen i sina frågor för att åstadkomma gemensamma tag i kommunerna och landstingen och där styrelsen vågar rekommendera sina medlemmar att agera på ett visst sätt. I pauserna på Mälartinget på Uppsala Konsert och Kongress bör denna viktiga policyfråga vara ett givet samtalsämne. Dock är detta endast en förhoppning. Samtalen kommer att vara lättsammare än så.


Skicka en kommentar