söndag 16 juni 2013

En ordförande är inte en VD

Grundläggande för en politiskt styrd organisation är att politiska beslut fattas av grupper av politiker och tjänstemannabeslut inte av grupper av tjänstemän. Undantag finns i fråga om vissa beslut inom socialtjänsten där tidsfaktorn inte medger sammankallande av politikergrupp.
Det finns exempel på politiker, som tror sig, i egenskap av kommunstyrelseordförande eller landstingsstyrelseordförande, motsvara VD i ett privat företag. Stor missuppfattning.
En ordförande i en kommunal nämnd kan inte ge en förvaltningschef direktiv. Direktiv ges av nämnden.
Dagligen får vi exempel på nödvändigheten av en obligatorisk politikerutbildning

Skicka en kommentar