onsdag 19 juni 2013

Visst finns det hopp

Visst finns det hopp

Sol och vind är världens framtid
”Med ett högt pris på koldioxid blir vindkraftverk lönsamma och kolkraftverk omöjliga att bygga, det blir allt mindre intressant att utvinna olja, det blir dyrare att flyga och åka bensinbilar, det blir attraktivare att köra på alternativa bränslen samt att återanvända järn, aluminium och andra material. Det blir lönsamt att spara på energi och att söka finna mer energisnåla livsstilar. Skatten gör att det lönsamma och det miljömässiga sammanfaller. Företagen kan investera i det klimatvänliga och samtidigt göra vinster.” Det skriver den Christian Azar i sista delen i DN:s klimatserie.


Ledande länder bildar egen klimatkoalition
När världens länder inte lyckas enas under FN:s klimatkonferenser väljer tio länder som är ledande inom förnybar energi att bilda en egen sammanslutning. I början av juni undertecknades ”Renewables Club” av Kina, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Indien, Marocko, Sydafrika, Tonga, samt Förenade Arabemiraten. Tillsammans motsvarar länderna 40 procent av investeringarna i förnybar energi och målet är att tillsammans arbeta för att öka användningen av förnybar energi i världen.


Magnus Jiborn: ”Har EU-kommissionen fått solsting?”
Sedan 2006 har priset på solpaneler sjunkit med uppåt 70 procent. Och det är kinesiska bolag som går i täten för att pressa kostnaderna. För ett EU som åtagit sig att fram till 2020 öka andelen förnybar energi till 20 procent borde detta vara goda nyheter. Problemet har hittills varit att ny förnybar energi är dyr i jämförelse med redan avskrivna kol- och kärnkraftverk. När priserna går ner blir det lättare att nå målet utan statliga subventioner eller ökade kostnader för konsumenterna. Men nej, så tänker inte EU-politiker. För dem är billiga kinesiska produkter i första hand hot mot europeiska jobb. Därför beslutade EU-kommissionen i veckan att införa skyddstullar mot solpaneler från Kina. Detta trots att en majoritet av medlemsländerna, däribland Sverige, motsatt sig sådana tullar.
 

Kinas miljökris hotar utvecklingen
Kina är ledande när det gäller förnybara energikällor som sol- och vindkraft, men de våldsamma energi- och råvarubehoven när 1,3 miljarder människor vill ha en levnadsstandard som i väst, måste ändå till största delen mättas med kolkraft. Miljösatsningarna räcker helt enkelt inte till och välutbildade kineser flyr landet på grund av föroreningarna.


Energi kan lagras på havsbotten
Norska forskare håller på att utveckla ett koncept för att lagra elenergi på havsbotten. Energin lagras med hjälp av högt vattentryck.– Tänk dig att du öppnar en lucka i en ubåt under vattnet. Vattnet kommer att flöda in i ubåten med enorm kraft. Det är just denna energipotential vi vill använda, förklarar Rainer Schramm, tysk uppfinnare och grundare av företaget Subhydro AS till sajten Gemini.no


Mongoliets första vindkraftspark driftsätts den 20 juni
Vindparken med 31 vindkraftverk har etablerats söder om huvudstaden, Ulaanbaatar. Projektet på 50 MW är Mongoliets största energietablering under de senaste tre decennierna. Samtidigt, berättade president Tsakhia Elbegdorj att Mongoliet kommer att storsatsa på vind- och solkraft.
Skicka en kommentar