söndag 16 juni 2013

Vad är arbetsförmåga?

Det är inte lätt att med blogginlägg väcka debatt. Men jag ser även en annan mening med att blogga, nämligen att föra ut information, som annars inte kommer ut. Nyheter från riksda´n hör dit.

"Socialförsäkringsutskottet vill utvärdera ny metod för bedömning av arbetsförmåga


Försäkringskassans nya metod för att bedöma arbetsförmåga bör utvärderas grundligt innan den försöksverksamhet som pågår i dag utvidgas till fler landsting. Det menar ett enigt socialförsäkringsutskott och föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att göra en utvärdering.

Utskottet konstaterar att Försäkringskassans nya metod för att bedöma arbetsförmåga har mötts av kritik från flera håll. Bland annat har kritiken framförts under den offentliga utfrågning i ämnet som utskottet anordnade den 23 maj. Samtidigt har Försäkringskassan nyligen meddelat att man utan vidare utvärdering nu kommer att utvidga försöksverksamheten med metoden till åtta landsting och vårdregioner.

Grundlig utvärdering


Metoden måste utvärderas grundligt innan försöksverksamheten utvidgas. Framför allt anser utskottet att det är viktigt att ta reda på om metoden uppfyller kravet på att varje ärende ska prövas individuellt.

Därför föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma med en utvärdering av den försöksverksamhet som hittills skett med den nya metoden. Förslaget till tillkännagivande kommer genom ett initiativ från ett enigt utskott.

Ett regeringsuppdrag


Det är efter ett uppdrag från regeringen som Försäkringskassan har utvecklat den nya metoden för att bedöma arbetsförmåga för de som varit sjukskrivna i 180 dagar. Metoden kallas aktivitetsförmågeutredning, AFU, och har testats under år 2011 och 2012."

 

Skicka en kommentar