lördag 27 juli 2013

Politikerna måste få veta vad som gäller

I min dagstidning har man en serie om länets sjukvård. I går fanns en artikel om stress hos personalen och om överbeläggningar. Man ville ställa sjukhusledningen till svars, men den hade inte gått att nå.
I dag finns svar på enkät, med tre frågor, till företrädare för de politiska partierna. Variationen i svaren är liten. Partierna har ungefär samma önskemål. Nu är det nog så att ledningarna inom de olika verksamheterna i landstinget känner till vilka önskemålen är. Men har dom förmågan att leva upp till partiernas önskemål? Kommer sjukhusledning se till att patienter inte måste, till exempel, ligga i duschrum? Kommer ledningen vid Akademiska sjukhuset se till att sjuksköterskorna får höjda löner och därmed stoppa flykten från sjukhuset? När ska sjukhusledningen se till att köerna till vissa vårdformer avskaffas?
Visst är det bra att vi har en stor samstämmighet hos de politiska partierna i fråga om vad man vill att professionen inom sjukvården ska åstadkomma. Visst är det bra att vi har politiker, som tydligt uttrycker en uppfattning. Visst är det bra att vi har en landstingsrådsstab, bestående av tio personer, som ger uttryck för vad man önskar sig. Visserligen ska man akta sig för att dra alltför stora slutsatser av svaren, dom är ju ändå inte fler än tio.
Nu är viktigt att informationen till politikerna från professionen om vilka åtgärder professionen ämnar vidta, blir tydlig. Politikerna måste få veta vad som gäller
Skicka en kommentar