fredag 26 juli 2013

Var finns det politiska ansvaret?

När jag i tidningen läser om kommunala verksamheter är det regel att politiker ställs till svars. Så ska det vara. Förvaltningar och tjänstemän finns till politikens tjänst.
För landstinget gäller uppenbarligen inte detta. Missförhållanden , som nu speglas, på Akademiska sjukhuset framställs som enbart sjukhusledningens ansvar.
I Upsala Nya Tidnings artikel i dag nämns inte det politiska ansvaret. "Vi har sökt sjukhusledningen...". Hur skulle det vara om man sökte de ansvariga, nämligen politikerna. De främsta politiska uppgifterna är att besluta om hur mycket en verksamhet får kosta, kvaliteten på verksamheten och verksamhetens kvantitet.
Skicka en kommentar