onsdag 10 juli 2013

Stockholm/Uppsala Airport

Arlanda flygplats är belägen mitt mellan Uppsala och Stockholm. Avståndet i både vägsträcka och tid är emellertid kortare till Uppsala. Flygplatsens fullständiga namn är Stockholm Arlanda Airport.

Namnet ger sålunda inte en bra uppfattning om flygplatsens läge.

 
En namnändring som syftar till att ge en mer rättvisande bild av flygplatsens läge är motiverad. Styrelsen för Regionförbundet  Uppsala län bör ta upp överläggningar med Luftfartsverket i syfte att få en namnändring till stånd. I flygplatsens namn bör ingå ”Uppsala”. Lämpligen bör flygplatsen benämnas Stockholm/Uppsala Airport.

 

 

 
 

 
Skicka en kommentar