torsdag 18 juli 2013

En sorts

Jag läser just nu om en patient, som valt att gå till en privat vårdgivare, som inte är extern utförare inom landstinget. 
Landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelsen köper de tjänster reportaget handlar om, av landstingets Produktionsstyrelsen. I teorin. I praktiken köper man direkt av Akademiska sjukhuset. Man förstår inte sin egen styrmodell.
I reportaget påstås råda konflikt mellan den privata kliniken och Akademiska sjukhuset. Fel. Akademiska utför det som  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen köper. Om konflikt råder är den mellan privata kliniken och landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
Inte konstigt att det ser ut som det gör
Skicka en kommentar