tisdag 20 augusti 2013

Heby, en viktig del av Uppsala län

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över.

Den här artikeln var publicerad i UNT 27 april 2001.

Som bekant gick det vägen. Om jag förstått rätt är Hebyborna nöjda med förändringen

Heby måste på riksdagens bord!

Det hade varit klädsamt om Britta Lejon hade anfört sakskäl för sitt beslut att inte låta Heby byta län och inte utmåla en dunkel hotbild om Sala lasarett, skriver Harald Nordlund.

Det är djupt beklagligt, sorgligt och gränsande till skamligt att regeringen gått emot folkmajoriteten i Heby och inte tillmötesgått deras önskemål om länsbyte. Det enda rimliga är nu att frågan hamnar på riksdagens bord och att avgörandet fattas där.

Det är parlamentets uppgift att försvara folkviljan mot en regering som har sitt underlag i en begränsad del av detsamma. Om detta sker, vilket jag hoppas och är beredd att arbeta för, är det viktigt att hålla sig strikt till sakskäl och undvika brösttoner och pajkastning.

Vi är tvungna att konstatera att regeringen handlat formellt rätt. Vi har nämligen bara rådgivande folkomröstningar i Sverige. Något annat vore svårt att pressa in i vår representativa demokrati.

Direktdemokrati, utövad genom folkomröstningar, är tilltalande men har nackdelar i form av att de bara klargör folkviljan i en specifik fråga.

De tar inte hänsyn till de konsekvenser ett beslut, i den ena eller andra riktningen, innebär.

De säger inget om finansiering eller om vem som ska ha ansvar eller utkrävas ansvar av. Detta har regeringen och Britta Lejon utnyttjat till fullo.

Fagert tal

Att sedan fagert tal och brustna politiska ambitioner av- slöjas i samma andetag är en annan sak och dess värre en sak vi inte är ovana att se i socialdemokratiskt handlande. Det lär vi få leva med i drygt ett och ett halvt år till.

Det hade varit klädsamt om Britta Lejon kunde ha anfört reella sakskäl för regeringens beslut och inte nöjt sig med att utmåla en dunkel hotbild mot Sala lasarett.

Det föregivna hotet kunde med lätthet eliminerats med redan befintliga avtal. Statsrådet Lejon har tydligen inte förtroende ens för sina egna partikamrater i de båda berörda landstingsstyrelserna, som med lätthet skulle kunna lösa den frågan.

Ett delvis nedmonterat lasarett i Sala ger inga s-röster i Lena Hjelm-Walléns hemtrakter. Då är det enklare att låta det borgerligt dominerade Knivsta gå sin egen väg - och därmed tro sig befästa en s-majoritet i Uppsala med det.

Folkomröstningen i Heby har gett riksdagen ett uppdrag. Det ska vi fullfölja.

-----

Harald Nordlund

Riksdagsledamot (fp)

UNT 27/4 2001
Skicka en kommentar