tisdag 20 augusti 2013

Tack för detta första steg

Utmärkt att frågan om överenskommelse mellan vårt landsting och UCC tagit ett steg framåt. Majoritetens landstingsråd har nu satt ner foten (borde kanske heta fötterna, tio till antalet, men då kan inte uttrycket användas) och uttalat att man anser att patienter, som bedöms behöva skickas till UCC för operation ska kunna remitteras dit och operationerna bekostas av landstinget. Utmärkt av borgerliga landstingsledningen.
Nu gäller att man agerar snabbt och resolut för att få till stånd ett beslut. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens avtal med Produktionsstyrelsen om vad som ska utföras vid Akademiska sjukhuset (ty ett avtal finns väl mellan dessa två organ, eftersom man tillämpar beställa - utförasystemet) behöver omförhandlas och HSS måste teckna avtal med UCC. Om Akademiska sjukhuset inte vill remittera kan man fortsätta att låta bli så länge ett formellt beslut inte fattats.
Men tack för detta första steg

Skicka en kommentar