onsdag 14 augusti 2013

Även åldersgräns för politiska uppdrag är diskriminering

När det gäller situationen på arbetsmarknaden har regeringen skärpt Diskrimineringslagstiftningen, i när det gäller situationen på arbetsmarknaden har skärpts.  Den som känner sig förbisedd eller orättvist behandlad i arbetslivet på grund av sin ålder kan numera anmäla detta. Det är förmodligen bara en bråkdel av alla dem som upplever sig kränkta, som anmäler. Men förutom att anmälan kan ge den enskilde möjligheten till upprättelse, skickar lagen en stark signalverkan ut i arbetslivet om att det inte längre är tillåtet att diskriminera äldre medarbetare eller arbetssökande.

Det är dessutom mer lönsamt att anställa äldre människor. Inte minst genom den slopade särskilda löneskatten för personer födda före 1938. Dessutom har äldre dubbelt jobbskatteavdrag.

Vi vet att kronologisk ålder inte säger mycket om hur en människa är eller fungerar – i varje fall inte sedan hon uppnått vuxen ålder. En del åldras tidigt, andra är i full aktivitet högt upp i åren. Det borde inte vara tillåtet att negativt särbehandla äldre när det gäller till exempel varor och tjänster, bostäder, sjukvård, utbildning och forskning, socialt skydd, sociala förmåner och politiska uppdrag.

 


 
Skicka en kommentar