söndag 18 augusti 2013

Vilka är en landstingsdirektörs uppgifter?

Nya landstingsdirektören ska arbeta med att korta köerna. Det låter ju bra, ja det låter nödvändigt. Men. Ska hon ge direktiv till sjukhusdirektören? I så fall. vad säger sjukhusets styrelse? Den blir ännu mer off - side än i dag, vilket inte säger lite. Men om hon ska gå in i sjukhusets organisation och ge direktiv till de anställda, vad säger då sjukhusdirektören och sjukhusets styrelse?
Den teori som gäller, men som ligger långt från landstingsverkligheten, säger att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beställer av Produktionsstyrelsen en viss kvalitet och en viss kvantitet och ersätter med ett belopp som man kommit överens om.
Det som då återstår för landstingsdirektören är att i direktörsgruppen ge input och ge idéer om hur direktörerna på ett bra sätt ska verkställa av politikerna fattade beslut. Kanske är det detta hon menar. I så fall, lycka till. Istyrning annat fall förvärras en redan oklar
Skicka en kommentar