lördag 17 augusti 2013

Vårdköerna är väl en politisk fråga?

Nu är snart den nya landstingsdirektören tillsatt. På plats är hon eftersom hon just nu är tillförordnad.
I dagens Upsala Nya Tidning finns en kort intervju med henne. Där får vi veta vad den politiska ledningen förväntar sig. De två viktigaste uppgifterna är att komma till rätta med de långa vårdköerna och att skapa en arbetsmiljö, som ska locka personal och att få personalen att stanna kvar.
Jag konstaterar att det fortsätter som förut. Vårdköerna är ju en politisk fråga, där det krävs politiska beslut. Gäller det Akademiska sjukhuset måste styrelsen för sjukhuset fatta beslut, vars verkställighet sjukhusdirektören ska ansvara för.
Den kanske viktigaste uppgiften för landstingsdirektören borde vara att hjälpa politikerna att få till stånd en politisk styrning av landstinget och att ta fram underlag, som visar att "leka affärmodellen" passar inte för sjukvården
Skicka en kommentar