fredag 23 augusti 2013

Ett samtal om patientsäkerhet


Patientsäkerhet


Information är makt. Patienter kan inte utnyttja sina så kallade rättigheter om de inte känner till vad som gäller. Patientnämnden som bland annat har till uppgift att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården har erfarit att det är svårt för patienter att hitta den information som de behöver, inte minst för att de olika rättigheterna regleras på så olika sätt. 


Vilka är bristerna i fråga om säkerheten och vilket är det politiska ansvaret?


Jag kommer gärna och håller ett föredrag om patientsäkerhet.  Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

 

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd, fyra som riksdagsledamot och åtta som landstingspolitiker.

 

Pris: 2000 kronor per tillfälle

 

För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller telefon

 

Hälsningar

från

Harald Nordlund

 

Sehlstedtsgatan 4

75441 Uppsala

 

tel. 0760-163244

harald.nordlund@gmail.com

 
Skicka en kommentar