tisdag 20 augusti 2013

Slopa landstingen och stora delar av kommunerna?

Kvaliteten i barnomsorgen skiljer sig kraftigt mellan kommunerna. I Dagens Samhälles senaste nummer kan vi läsa en artikel om regionala skillnader inom sjukvården. Nästan dagligen får vi höra och kan läsa om skillnader inom äldrevården. Kulturutbudet är ojämlikt fördelat över vårt land.
För att inte tala om skolan.
Förstatliga skolan, säger många. Då löser vi problemet med den ojämlika skolan. Förstatliga sjukvården, skriver artikelförfattaren i Dagens Samhälle, då löser vi problemet med den ojämlika sjukvården. Men hur ska vi göra med problemen med ojämlikt kulturutbud och ojämlik äldrevård? Ja svaret borde logiskt sett vara, förstatliga.
Slopa landstingen och stora delar av kommunerna. Kan det vara så att staten inte alls ska bedriva verksamheter, men däremot lära sig styra.
Skicka en kommentar