måndag 12 augusti 2013

Staten har misslyckats med skolan

Kommunaliseringen av skolan har varit ett misslyckande. Ja, visst är det så. Förutsättningen var att kommunerna skulle ansvara för skolverksamheten inom de ramar, som staten anger. Innebörden av detta är att staten måste, för att få en över landet likvärdig skola, utforma lagar och regler, som är möjliga att efterleva, följa upp reglerna och lagarna och utkräva ansvar av kommunerna. Klart är att staten har misslyckats i sin roll.  Uppföljningen är inte tillräckligt bra och ansvarsutkrävandet finns nästan inte.
Något måste göras. Förstatliga skolan. Ja, kanske det. Dock infinner sig frågan: Klarar staten att driva skolorna? En stat som inte klarar uppföljning och ansvarsutkrävande.

Skicka en kommentar