tisdag 13 augusti 2013

Rätt medicin ger nyckelroll

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över.

Den här artikeln var publicerad i UNT 14 december 2000. Tretton år senare. Visst gäller väl det mesta även år 2013. Dock inte meningen om att vilja ha regeringsskifte. Alliansbindningen förefaller för närvarande orubblig

Rätt medicin ger nyckelroll

Folkpartiet kan återvinna styrka och inflytande genom att våga avvika från politikens standardformulär, skriver Harald Nordlund.

Hur står det till med folkpartiet? Vore jag läkare skulle jag beskriva denna patient på det här sättet: Patienten tycker sig må bra, men den ser blek ut. Folk i allmänhet tror att patienten är sjuk. Patienten har ett bra självförtroende, dålig självinsikt, svårigheter att koncentrera sig. Patienten utsätter sig för onödig smitta och är för det mesta påverkad av ett högervirus.

Vad skulle jag ordinera denna patient? En åtminstone ettårig omfattande omvandling utan vila. I nuvarande akuta situation skulle jag sätta in en ideologispruta. Jag skulle vilja genomföra ett organbyte i god tid före nästa val, jag skulle sätta in resurser för att få den att bli mer självständig. Inför nästa val gäller: Folkpartiet är inget mittenparti i den meningen att partiets politik skall bestämmas av de positioner som socialdemokrater och högerpartierna intar. Folkpartiet är ett radikalt parti med klara gränser mot andra partier. Folkpartiet skall arbeta för att bryta den nuvarande majoriteten i riksdagen i nästa val.

Självständig hållning

Efter denna behandling uppvisar folkpartiet en självständig hållning, står fritt från bindningar till intressegrupper och organisationer och alltid på den enskilda människans sida. Svårigheterna för väljarna att urskilja vad som är socialliberalt i partiets politik är nu borta. Folkpartiet säger nu ifrån att ett nära samarbete med andra partier är möjligt endast under förutsättning att den egna partiprofilen kan behållas. Man har inte makten som ledstjärna. Folkpartiet har nu företrädare som ibland ändrar ståndpunkt och tydligt talar om detta. Nästa års landsmöte blir en demonstration för frihet och solidaritet.

Folkpartiet går nu före alla andra partier i en förändring av arbetssätt och organisation. Ingen folkpartistisk politiker ses som representant för kommunen eller staten utan som väljarnas ombud. Det här har inneburit att partiet har börjat acceptera personer med avvikande hållningar i olika frågor. Man går i spetsen för införande av riktiga personval. Folkpartiet upphör stegvis att vara en strikt partiorganisation.

Organbytet har inneburit att man avskaffat den traditionella partiledaren. Man inrättar nu en partiledning där flera duktiga personer har ansvar för var sitt område. Man väljer ibland representanter som inte har gjort politisk värnplikt; de väljs för att de är duktiga representanter. Folkpartiet är nu inte det parti som ägnar sig åt att säga samma sak som andra.

Solidaritet

När vi vill betona utbildningen i politiken, solidariteten med sjuka och gamla och med handikappade skall vi inte säga som alla andra: skola, vård och omsorg. Strävan efter att inte vara likadan som andra utan olika är tydlig, kampen för solidaritet med i dag utsatta människor och för kommande generationer är tydlig.

Folkpartiet är inte likadant som de andra

när man tar upp kampen för de kvinnor som misshandlas varje dag;

när man tjatar om att de funktionshindrades situation inte har lösts på ett tillfredsställande sätt;

när man försvarar barnens rättigheter;

när man kräver bättre stöd till barn som stammar eller lider av dyslexi och när man engagerar sig i den internationella kampen mot sexuella övergrepp på barn;

när man kräver en radikalare miljöpolitik och solidaritet med kommande generationer;

när man slåss för högre anslag till kulturen.

Alternativen är tydliga.

Vägrar patienten ta ordinerad medicin dör han. Accepterar han behandlingen får han åter en nyckelroll i svensk politik.

------

Harald Nordlund

Riksdagsledamot (fp)
Skicka en kommentar