onsdag 31 juli 2013

"Folkpartiets moraliska val

DN skrev i sin ledare i torsdags: "Om ett parti vet vad det vill åstadkomma så blir valete
av samarbetspartner en sekundär fråga." Visst förhåller det sig så. Eller borde förhålla sig så.
Men på vilka partier stämmer detta in?
Ledarens resonemang om Folkpartiets moraliska val snuddar vid frågan om partiernas roll i politiken. Vart har den opinionsbildande rollen tagit vägen? Det är här moralismen kommer in. Moralen borde handla om att vara trogen sin ideologi. Har ideologin blivit inaktuell har följaktligen partiet inget berättigande, ingen roll att spela. Dess uppgift inskränker sig då till att eftersträva ministerposter för partitoppen.
Folkpartiets val av samarbetspartner efter nästa val blev under några dagar en massmedial fråga, men blivit inaktuell på grund av folkpartiledarens avståndstagande från Socialdemokraterna. Då var inte plats för ett resonemang om politikens innehåll, det var S man tog avstånd från.
Det moraliska valet måste handla om trohet till socialliberalismen och att välja samarbetspartner med vilken bästa möjliga genomslag för socialliberal politik kan åstadkommas. Tänk om detta genomslag blir tydligast med Socialdemokraterna. Det är här moralen kommer fram
Skicka en kommentar