lördag 27 juli 2013

Vem är det som är avvikare?

Vi ser det hos mer än ett parti. Som en fårskock hänger partiernas representanter med i ändrade riktningar av politiken. Uppslutningen bakom Socialdemokraternas Håkan Juholt var stark, uppslutningen bakom Stefan Löfvén är kanske ännu starkare. De två representerar politiska inriktningar, som till vissa delar skiljer sig starkt åt.
Den representant, som håller fast vid en ideologisk inriktning, som tidigare varit partiets, riskerar att stoppas med motivering att vederbörande glidit ifrån partiet. Personen får frågor som "När började Du och partiet glida isär?" Frågan ställs mot bakgrund av att partiet i fråga glidit, av taktiska skäl, eller på grund av att ledaren just då råkar vara av viss uppfattning; en uppfattning, som avviker från en tidigare.
Förr var det viktigt att bekänna sig till sitt partis grundläggande ideologi, nu är det viktigt att bekänna sig till partiets ledning.
Skicka en kommentar