torsdag 26 september 2013

Samma bestämmelser för alla ledamöter

Dåligt av flera partier att inte våga införa de nya förmånsbestämmelserna för avgångna riksdagsledamöter fullt ut. Bestämmelserna ska tillämpas från och med hösten 2014, men inte för de ledamöter, som fortsätter från innevarande mandatperiod.
De nya riktlinjerna är välkomna. Nu är tydligt vad som gäller. Men den som blev ledamot 2010 och sitter i, till exempel, tre mandatperioder kommer att ha bättre villkor än de som sitter två mandatperioder och slutar samtidigt. Det känns inte riktigt fräscht.
Skicka en kommentar