söndag 15 september 2013

Personliga möten, en del av en marknadsföringsstrategi

I God morgon världen diskuterar man den kommande valrörelsen. Bloggar, sociala medier har varit det nya senaste valrörelserna. 2014 tror man det moderna är det personliga mötet. Samtidigt gäller att partipolitiken professionaliseras allt mer. En paradox kan tyckas. Nej det behöver inte vara så, ansåg en partifunktionär. Professionaliseringen kan leda till personliga möten som en del av en professionaliserad strategi.
Vet ni vad jag känner inför resonemanget? En liten avsmak. För mig är ett personligt möte något som uppstår av en längtan eller ett behov, men nu ska det ingå som en del i en strategi utarbetad av marknadsförare.
Torgmöten är ute. Varför det? Jo, väldigt få lyssnar. Men så har det varit under lång tid tillbaka. Alltså borde torgmöten varit omoderna för länge sedan. Jag har länge varit negativ till torgmöten. I en valrörelse är jag intresserad av både att bilda opinion och att ta till mig människors uppfattningar. Jag har ett behov av personliga möten. Nu ska politikerna ha personliga möte för att marknadsförare vill kopiera amerikanska strategier.
Skicka en kommentar