torsdag 12 september 2013

Sopförbränning ska beskattas

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över

Den här insändaren var publicerad 13 september 2002

Sopförbränning ska beskattas

I UNT 11/9 eftersökte Astrid Paetau politiker som värnar kvaliteten på den luft vi andas. Hon undrade vad de politiska partierna gör åt problemet med sopförbränning och det farliga giftet, dioxin, som sprids vid denna typ av förbränning.

Jag har för folkpartiet liberalernas räkning engagerat mig mycket i denna fråga under den gångna mandatperioden. Avfallsförbränning utgör en av de största globala källorna till dioxinbildning och det finns därmed all anledning att verka för andra mer hållbara och miljövänligare vägar för avfallshantering än förbränning.

För att stimulera till avfallsminimering, materialåtervinning och biologiska behandlingsmetoder har jag och folkpartiet i riksdagen motionerat om att förbränning av avfall ska beskattas. Vårt förslag innebär en särskild viktbaserad skatt på sopförbränning som likställer denna typ av förbränning med att deponera sopor.

Vi anser också att samarbetet inom EU är oerhört viktigt för att på internationell basis lösa dessa gränsöverskridande problem med dioxinutsläpp. En liberal miljöpolitik värnar garanterat kvaliteten på luften vi andas.

-

Harald Nordlund

riksdagsledamot för

folkpartiet liberalerna Uppsala
Skicka en kommentar