fredag 13 september 2013

Varför utrota vargen

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över

Den här insändaren var publicerad 28 mars 2003

Insändaren har fortfarande aktualitet, inte minst mot bakgrund av regeringens i går  visade ointresse för naturvårdspolitiken.

Varför utrota vargen?

I en omröstning i riksdagen nyligen ville fyra av ledamöterna, därav två från Uppsala, att allmän jakt på varg ska införas.

Varför vill man utrota just den arten? Hur ser man på människans ansvar?

Skyddet av hotade arter är en viktig del av bevarande av biologisk mångfald. Vi har ett särskilt ansvar att värna våra rovdjur. De fem stora rovdjuren björn, varg, lo, järv och kungsörn, måste få utveckla livskraftiga stammar i Sverige. Skyddsjakt ska starkt begränsas till dess att populationerna är tillräckligt stora för att överleva långsiktigt. Undantag kan göras i renbetesområden.

Allmän jakt på varg som fyra av riksdagens 349 ledamöter förordar är en uppfattning som ligger långt från den socialliberala förvaltarskapstanken, som innebär att vi inte har rätt att förbruka jordens resurser utan endast bruka.

Harald Nordlund(fp)

Skicka en kommentar