torsdag 12 september 2013

UNT granskar och granskas

Upsala Nya Tidning har upprepat sin granskning av kommunfullmäktigeledamöternas närvaro vid sammanträdena i kommunfullmäktige och partiernas gruppsammanträden. Är närvaron dålig, acceptabel eller bra? Därom kan finnas olika meningar allt från att om man accepterat uppdraget ska närvaron vara näst intill till att hänsyn måste tas till arbete, familjeförhållanden och mycket annat. Men den bedömningen måste väl ankomma på partiorganisationerna att göra. Ska en person med usel närvaro och uselt deltagande nomineras på nytt?
Den viktigaste frågan är väl huruvida man ska kunna få ekonomisk ersättning för uppdrag man inte utför. Svaret borde vara nej. I Uppsala kommunfullmäktige vill man emellertid behålla nuvarande system med fast ersättning. Ändra detta system!
UNT - artikeln upprör mig inte i fråga om närvaro, men däremot i fråga om att man inte ändrat ersättningssystemet.
Några språkliga iakttagelser vid läsning av artikeln: "Visst finns det dem som..." Jag tror inte "dem" är skrivfel. Skolan har släppt igenom otillräckliga kunskaper. "...sparka någon för att de är borta". Pluralform syftar på singularform. "..till den nedröstande motionen". Hur ser en röstande motion ut? "Nu har partiet fört upp ett annat förslag ". Förslag brukar läggas fram. "Men har man ett fast arvode får man redan pengar för inläsningstid." Man får redan pengar. I reda pengar har jag hört, men detta...
Skicka en kommentar