söndag 15 september 2013

Misslyckad strategi

Blir arbetslöshetsfrågan den tyngsta i kommande valrörelse? I så fall blir det nog inte möjligt att klara omval för den så kallade Alliansen.  Inte för styrkan hos oppositionen, som för närvarande inte har några alternativa lösningar, utan för egna uteblivna lockande grepp.
Under Moderaternas starka period för bara mindre än ett år sedan beskrevs Reinfeldt och Borg som beundrade ute i Europa. Det har nu upphört. Kanske inte beundran, men publiciteten om beundran. Samtidigt har opinionssiffrorna försämrats. Ett tydligt samband.
I tidigare valrörelser har i debatten varit lönsamt att efterlysa ett blocks gemensamma politik. Alliansen efterlyser nu en gemensam politik för S, MP och V, trots att man är medveten om att dessa partier inte utgör något block. Bedrövligt i sammanhanget är att opinionsinstitut och media fortsätter att teckna det politiska landskapet utifrån ett blockperspektiv. Medborgarna har kommit längre, varför strategin att så ofta som möjligt begära besked om gemensamt program för S, MP och V kommer att visa sig vara ett misstag. Alliansen måste i stället försöka visa huruvida S - politiken är ett hållbart alternativ. Vilka blir skillnaderna? Och, var finns de politiska ledare, som inger respekt?
Skicka en kommentar