fredag 20 september 2013

Tack för dagens artikel

Tack för debattartikeln i Upsala Nya Tidning i dag. Representanter för Ungas Globala arbetsgrupp inom Svenska kyrkan skriver om behovet av ett ickevåldsförsvar och om frånvaron av ickevåldstänkande.
I artikeln pekas också på att resultaten av ickevåldsinsatser i konflikter är mer framgångsrika än vapeninsatser.
Märkligt är att svensk politik aldrig handlar om att vårt deltagande i konfliktlösning ska handla om att använda ickevåldsmetoder. Varför aldrig plädera för användning av den framstående svenska fredsforskningen? Var finns våra partiledare i frågan om insatser för att stoppa lidandet i Syrien?

Skicka en kommentar