söndag 15 september 2013

Moderaternas miljösyn

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över


Den här artikeln var publicerad 4 april 2003 och skriven tillsammans med framlidne gode vännen Sten Jonsson; en person med ett unikt engagemang och med imponerande stora kunskaper

Moderaterna avslöjar sig i sin miljösyn

Claes Littorins artikel 24 mars är avslöjande för synen på miljöproblemen, skriver Harald Nordlund och Sten Jonsson.

I vår artikel Ideologiska hot mot natur och miljö i UNT 15 mars ville vi säga att de flesta miljöproblemen fortfarande är olösta och att det finns ett ointresse från främst högerpartierna, inklusive centern, att angripa problemen.

Moderaten Claes Littorin reagerade på artikeln 24 mars. Men vad reagerar han på?

När vi skrev att moderaterna, kristdemokraterna och centern motsatt sig avsättningar av skogsmark var det inte för att slå oss för bröstet utan för att visa att det finns skillnader mellan partierna när det gäller ansvaret för naturen och ansvaret inför kommande generationer.

Skogsägare inte oansvariga

Det är tråkigt att Littorin framställer privata skogsägare som oansvariga. Det är inte vår uppfattning. Vi anser att de flesta enskilda skogsägare har stora kunskaper om naturen och konstruktivt deltar i arbetet med att skydda värdefull skogsmark. Däremot måste skarp kritik riktas mot staten, som nästan dagligen avverkar skog som bör bevaras.

Nästa fråga som Littorin kommenterar är trängselavgifter. Vi har inte föreslagit att vi ska införa trängselavgifter i Uppsala.

Men vi har uppfattningen att våra största städer har en innerstadsmiljö som är hälsovådlig och vi kritiserar de politiker som bara säger nej utan att ha några idéer om vad som i stället bör göras.

Renare bränslen är nödvändigt för att vi ska kunna undvika en miljökatastrof på jorden. Men vad vill Littorin ska göras för att minska det problem luftföroreningarna utgör?

Det faktum att tamdjur blir rivna av rovdjur är för den enskilde djurägaren ett stort problem. Staten måste bli mer aktiv för att genom skyddsåtgärder, ersättningar och åtgärder för att göra rovdjuren mer skygga, göra tillvaron tryggare för djurägare i områden där rovdjur lever.

Littorins artikel är avslöjande. Inga politiska beslut annat än när någonting gått på tok, skriver han. Vi anser att vi måste möta problemen med miljöns påverkan på klimatet, minskningen av den biologiska mångfalden i havet och våtmarkerna, hotade rovdjursarter, allemansrätten som naggas i kanten och den ökade spridningen av gifter i naturen.

Vi anser att människan är en del av systemet, inte att vi står över det.

-

Harald Nordlund

Ledamot (fp) i landstingsfullmäktige

Sten Jonsson

Ledamot (fp) kommunfullmäktige
Skicka en kommentar