tisdag 5 november 2013

Fukushima är inte här, men...

Jag tittade i går kväll på programmet om katastrofen i Fukushima. De synliga skadorna på människor, djur och natur är ofattbart stora. Därtill kommer de genetiska skador, som visar sig först hos kommande generationer.
Något sådant kan inte inträffa med våra kärnkraftverk. Jaså? Hur kan vi med säkerhet veta? Och så detta med avfallet.
Ett slutförvar är planerat till ett område söder om kärnkraftverket i Forsmark. Det här är ett område med stor biologisk mångfald, vilket lett till att angränsande områden skyddats som Natura 2000-områden.
Man kommer att gräva under ett våtmarksområde. För en måttligt initierad förefaller projektet innehålla en del oklarheter. Hur förhindra grundvattenpåverkan? Hur ska påfyllnaden av vatten till våtmarksområdet gå till? Och så vidare.
Avfallet finns emellertid. Men ökningen kan ju stoppas. Vågar politikerna säga att kärnkraften är omodern och måste, inte minst på grund av oklarheter och risker, ersättas skyndsamt av förnybar energiproduktion
Skicka en kommentar