tisdag 10 december 2013

Ärna debatterades i går

I går debatterades i riksdagen, bland andra, en interpellation av Lena Sommestad om regeringens medgivande att starta ny civil flygplats intill Uppsala centrum. I debatten deltog, förutom miljöministern, Lena Ek, interpellanten Lena Sommestad och Vänsterpartiets Jacob Iohnsson. Jag hade fått löftet att Folkpartiet skulle delta i debatten, men man hade tydligen fått förhinder.
Regeringens beslut är näst intill omöjligt att ta till sig. En ny civil flygplats intill en storstads centrum, år 2013. Miljödomstolen har sagt nej med hänvisning till de negativa miljöeffekter flygplatsen kommer att ge. Uppsala kommun har vädjat till regeringen om att inte medge en etablering, då miljön i Uppsala inte tål ökade påfrestningar och eftersom dricksvattentäkten hotas av föroreningar.

Lena Sommestad har också pekat på att regeringens beslut inte tillkommit på ett formellt korrekt sätt. Det mesta tyder på att detta kommer att prövas. Det är bra. Även om det glädjande skulle inträffa, nämligen att regeringens beslut underkänns, lämnar beslutet en bitter eftersmak. Miljöargument får vika för kortsiktiga ekonomiska argument
Skicka en kommentar