söndag 8 december 2013

Höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Någon sa, jag tror det var en person i God morgon Sveriges panel, att talmannen gjorde rätt när han vägrade votering om regeringens förslag om sänkt skiktgräns för statlig inkomstskatt, men därmed inte sagt att han har rätt.
Jag funderar dock på oppositionens strategi. Varför vill man avföra frågan tio månader före valet när man skulle kunna använda den som valfråga i tio månader?
"Konstitutionsutskottet, KU, ska avgöra om riksdagen ska ta ställning till finansutskottets förslag om sänkt skiktgräns för statlig inkomstskatt. Riksdagen beslutade att skicka förslaget till KU efter att talmannen sagt nej till att be riksdagen ta ställning i frågan. Talmannen kan enligt riksdagsordningen säga nej till att be riksdagen ta ställning till ett förslag om han anser att det strider mot någon av grundlagarna eller mot riksdagsordningen. Om KU inte anser att förslaget strider mot någon av dessa lagar kan riksdagen ta ställning till förslaget vid ett senare tillfälle.
Enligt finansutskottets förslag ska riksdagen bestämma den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor för 2014. När riksdagen beslutade om budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster för 2014 beslutade man också att höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska tas ut, från en årsinkomst på 420 800 kronor till 435 900 kronor. Finansutskottet vill nu att riksdagen sänker gränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor, samma gräns som före höjningen."
Skicka en kommentar