tisdag 10 december 2013

Staten har ansvar för kvaliteten i skolan

"Skola i förfall. Det är dags att inse att kommunerna inte klarar att vara huvudman för skolan. De har inte lyckats göra den likvärdig. Vi stöder också kravet på en
skolkommission med ett öppet mandat, skriver Lärarnas Riksförbunds
ordförande Bo Jansson och förra chefen för Skolverket Per Thullberg."

Citatet är hämtat ur ingressen till en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln pekar på, bland annat, angelägenheten i att man finner nya former för att komma åt bristerna i svensk skola. Det finns emellertid ett resonemang i artikeln, som jag inte förstår. Kommunerna klarar inte att vara huvudman för skolan, påstås. Vilka är bevisen för detta? Jo, att man inte lyckats ta ett ansvar som är statens. Staten har ansvar för att se till att skolan är likvärdig i vårt land. Staten har många vassa verktyg. Uppenbarligen klarar inte staten att använda sina verktyg. Man behöver fundera noga över om den som inte klarar att skapa en likvärdig skola ska få ansvar för dagliga driften av skolan.
Ska vi lämna till en utbildningsminister styra skolan i både Arjeplog och Ystad, för att använda ett demagogiskt grepp, som ofta används i argumentationen för ett förstatligande, men då handlar om diktatoriska kommunalråd.
Vill tillägga att jag starkt ogillar sådan här debatteknik, som egentligen syftar till att ge en felaktig bild av verkligheten
Skicka en kommentar