fredag 27 december 2013

Dags för ideologisk valrörelse

Första gången sedan början av 70-talet är jag inte kandidat till något fullmäktige eller parlament. Men det hindrar inte från att delta i valrörelsen. Delta för att hjälpa någon i sina karriärsträvanden? Nej, förresten, det ska jag inte. Det är idéer jag ska bilda opinion för. Folkpartiets huvudfrågor skola, gå med i eurosamarbetet, gå med i NATO, bygg ut kärnkraften. Ja, just det. Hur hanterar jag det? Jag vill ju prata om solidaritet, om fredsträvanden och ickevåld och om naturvård, miljö, förnybara bränslen och klimat samt utbildningens och forskningens betydelse för välfärdsutvecklingen. Jag vet, jag pratar om detta, som jag sedan Westerbergepoken ser som socialliberala frågor. Jag tror partiet hittar tillbaka och ju fler vi är som bedriver en socialliberal valrörelse med avståndstagande från nyliberala idéer, desto snabbare hittar partiet tillbaka.
Skicka en kommentar