fredag 27 december 2013

Hur klara kvaliteten hos externa utförare

"Nu öppnar ytterligare ett privat skattefinansierat BB i Stockholm. Men det blir inte fler förlossningsplatser. Snarare tvärtom med stängda förlossningsrum, färre händer där de behövs som bäst och ökade risker för både mödrar och barn. Vem vill ha ett system där säkerheten medvetet sätts på spel?" Citatet är hämtat ur Dagens Samhälle och artikeln skriven av Annika Lopez Problemet med externa utförandet av välfärdstjänster är enligt min mening inte det faktum att det är ett företag, som ger vinst, utan oförmågan eller svårigheten att följa upp och utkräva ansvar. Så länge, till exempel, landstinget i Stockholm inte klarar av att se till att nödvändig kvalitet erhålls måste man låta bli att köpa tjänster av externa utförare.
Skicka en kommentar