torsdag 12 december 2013

Finns kommuner,som sparar?

Varje dag läser vi om sparande och besparing. När jag talar om att spara betyder det att lägga undan pengar. När media skriver och talar om sparande i offentlig sektor handlar det om att anpassa kostnader till en budget eller tillgängliga medel. Varför skriver man och säger man inte det då?
Vad tänker man när man läser om besparingar? Jo, jag läser in elakhet. I stället för att ge mer resurser så sparar man.
Men, verkligheten är ju en annan: anpassning av kostnader.
Skicka en kommentar