torsdag 12 december 2013

Rovdrift på rovdjur?

Vart tog den vägen och var är den, den naturvårdspolitik jag en gång var så stolt över och som jag försökte försvara i debatter. Det antal individer, som nämns, för de olika arterna,ligger långt från vad, bland andra, miljöorganisationerna menar krävs för hållbarhet. Man frestas lätt att tro att politiken böjer sig för vissa starka intresseorganisationer
"Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.
Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal".
Skicka en kommentar