fredag 27 december 2013

Sverige fortsätter att bidra till säkerhetsfrämjande insatser i Afghanistan

Väpnade styrkor, vapen, angrepp är flitigt använda ord inom säkerhetspolitiken. Men tänk om det är så att dessa ord bidrar till motsatsen till fred och säkerhet. Tänk om det är så att, för att fred och ickevåld ska kunna nås, vi måste använda ord som ickevåld, diplomati, fredsskapande, vänskap. Men tänk om våra politiker fortsätter att tänka i vapentermer. Tänk om våra partiledare fortfarande tycker att det typ av angrepp, som George W Bush gjorde på det irakiska folket är fredsskapande. "Sverige ska ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ISAF, till slutet av 2014. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det svenska bidraget kommer att vara cirka 300 personer på plats i Afghanistan fram till och med maj 2014. Utöver detta tillkommer det svenska helikopterbidraget för medicinsk evakuering (cirka 40 personer till och med maj 2014) och personal som ska hjälpa till med avveckling av infrastruktur och hemtransport av utrustning och materiel (högst 170 personer längst till och med december 2014). Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet stödjer Sveriges planerade bidrag till den kommande utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission, RSM. Syftet är att åstadkomma en effektiv insats med förmåga att stödja, utbilda och genomföra rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Det svenska bidraget ska vara högst 50 personer på plats i Afghanistan."
Skicka en kommentar