fredag 17 januari 2014

Det är inte en konsult Akademiska behöver just nu

Jag minns tydligt debatten om det amerikanska konsultföretagets uppdrag att fixa organisation, ekonomi och rutiner för Akademiska sjukhuset. Uppdraget kostade många miljoner kronor. Resultaten var svåra att se. Visst, jag är medveten om att det kunde varit värre om företaget inte gjort utredningen. Efter denna utredning har flera konsulter varit anlitade. I dag läser jag om att det är dags igen. 4,2 miljoner kommer det att kosta. Min gissning är att dagens problem kommer att överleva även denna översyn. Jag tror detta då jag menar att grundproblemen kommer en konsult inte åt. Grundproblemen handlar om hur verksamheten styrs. Styrningen, som den uttrycks i teorin skiljer sig kraftigt från verkligheten. Minska den politiska organisationen, Koncentrera politiken till kvantitets- och kvalitetsuppdrag och uppföljning samt tillsätt professionell styrelse för Akademiska sjukhuset. Därefter kan om behov finns konsultinsatser göras meningsfulla. Avstå just nu från konsulttjänsterna.
Skicka en kommentar