söndag 29 december 2013

Ologisk utformning av gång- och cykelvägar

Till sådant jag har svårt att förstå hör utformningen av gång- och cykelvägarna. Jag kommer gående på väg gemensam för gång- och cykeltrafikanter. Den innebär att jag ska gå på vänster sida. Femtio meter före tunnel under trafikled börjar en sträcka med uppdelning i en gång respektive en cykeldel. Jag går då över till höger, alltså till gångdelen. Femtio meter efter tunneln upphör uppdelningen. Jag går då tillbaka till vänster sida. Dessa byten torde minska trafiksäkerheten. Jag inser att det har med tunneln att göra, men är det vettigt. Ännu svårare att förstå är när en lång gång- och cykelväg på en etapp är gemensam och på en etapp uppdelad. Då kunskapen om trafikreglerna ser ut att vara bristfälliga hos oss trafikanter är det extra angeläget att utformningen är logiskSer fram mot en förklaring.
Skicka en kommentar