måndag 30 december 2013

Företagen och kommunen

Den som är minst dålig ska få en belöning. Ja det är innebörden av en av punkterna i Centerns företagsutspel i dag. Förslaget på denna punkt verkar inte genomtänkt. Jag lever i tron att lönen är relaterad till kunskap och skicklighet, men belöning i form av, till exempel en vandringspokal (jag trodde jag hörde fel) har nog tillkommit för att ge ett innehåll åt utspelet. Det viktiga är, och det tar Centern upp, är hur företagarna bemöts och med vilken snabbhet ärenden handläggs. Jag fann, som bland annat näringslivspolitiskt ansvarig, att de regelbundna mötena med företagare, med kommunala tjänstemän närvarande, starkt bidrog till att skapa en god relation och ge kunskap om varandra. Påverkade attityd och förståelse och därmed underlättades kommunikationen
Skicka en kommentar