söndag 2 februari 2014

Terapi för Löfvén

Tittar på ett samtal med den som nu spås bli näste statsminister i Sverige. Han ger ett sympatiskt intryck. Är en vanlig människa, säger han. Pratar som dom flesta. Ett enkelt språk. En fördel eller inte för en statsminister? Politiker, som inte vet hur människor i utsatta lägen har det är sällan bra politiker. Visst vet Löfvén vad utsatthet innebär, till skillnad från vad en del andra i skyddade uppväxtmiljöer vet. Lever han kvar i en facklig roll med gamla uppfattningar om vilka, som är underordnade? Gruppen arbetare känns förlegad som exempel på vilka som är underordnade. Häri finns väl grupper, som är, ur lönesynpunkt, gynnade. Vilka är klasserna i dag med en socialdemokratisk syn? Men här kanske terapeutens frågor inte lämnade utrymme för att beskriva utsatthet och vari klassamhället består. Terapeuten ger ordentligt utrymme för att mångordigt beskriva idéer. Någon upplysning om praktisk socialdemokratisk politik gav emellertid inte samtalet, men det var kanske inte meningen.
Skicka en kommentar