söndag 2 februari 2014

Ingen tycks förstå

Jag blir bekymrad när jag läser den; debattartikeln i dagens Upsala Nya Tidning. Oppositionen har inte klart för sig hur man borde styra landstinget. Överenskommelser över blockgränser (oklart om det ska vara pluralis), javisst. men när man sköter styrning och beslutsfattande som man gör i landstinget blir det knappast möjligt att åstadkomma de effekter man tror sig kunna nå. I debattartikeln kan vi läsa om Hälso-och sjukvårdsstyrelsens avtal med, bland andra, Akademiska sjukhuset. Man tar sig för pannan. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tecknar avtal med produktionsstyrelsens förvaltningar. Vårt landsting har tio landstingsråd. Är det motiverat mot bakgrund av att landstinget inte styrs av politiker? Meningsutbytena mellan de två sidorna i politiken blir härigenom ganska ointressanta. Det blir intressant att notera vem av de tio, som tar tag i taktpinnen. Om nu någon kommer att göra det.
Skicka en kommentar