tisdag 25 mars 2014

Där krig och våldshandlingar råder är ingen skyddad

Går det att skydda barn i krig och konflikter? Inga människor kan skyddas där krig och våld förekommer. Olika individer drabbas på olika sätt, men ingen går fri. Detta faktum borde räcka som argument för att avstå från våldshandlingar. Men verkligheten ser annorlunda ut. Okänsligheten hos många politiska och andra ledare är förbluffande stor. När man på IPU-möte diskuterade hur barn ska skyddas i krig och konflikter menades sannolikt att man diskuterade hur man ska kunna mildra effekterna. "Ledamöter diskuterade barns situation i krig och konflikter på IPU-möte Parlamentens roll för att skydda barn i krig och konflikter, särskilt ensamkommande flyktingbarn, var huvudfrågan för de svenska riksdagsledamöterna när de under veckan deltog i Interparlamentariska unionens, IPU, vårförsamling i Genève. Under mötet valdes även en ny generalsekreterare för IPU. Den 16–20 mars deltog riksdagens svenska delegation i Interparlamentariska unionens församling, den 130:e i ordningen. Över 715 parlamentariker från 141 länder samlades i Genève för att diskutera globala frågor. Huvudtemat för mötet var "Förnyelse av våra åtaganden för värnandet av fred och demokrati". Andre vice talman Ulf Holm (MP), delegationsledare, talade och tog då upp krisen på Krimhalvön och Rysslands oacceptabla agerande. Vidare lyfte Ulf Holm jämställdhet som en förutsättning för utveckling och som en av de viktigaste frågorna att prioritera i IPU:s nya utvecklingsmål. Inkludera barn och ungas perspektiv Den svenska delegationen fick igenom samtliga förslag på ändringar i en resolutionstext om värnandet av barn, särskilt ensamkommande flyktingbarn, under krig och konflikter. Det gällde bland annat att parlamenten och regeringarna ska inkludera barn och ungas perspektiv i politiken. Parlamentarikerna diskuterade även sitt bidrag i arbetet mot en kärnvapenfri värld. Här betonade den svenska delegationen parlamentarikers ansvar att utöva påtryckningar på sina regeringar i frågan. Delegationen lyfte även fram vikten av ett nära samarbete mellan parlament och organisationer i samhället. Andra frågor som diskuterades var hållbar utveckling och demografiska utmaningar. Resolution om särskilt brådskande ämne En resolution om ett särskilt brådskande ämne, den humanitära krisen och återuppbyggnad av fred i Centralafrikanska Republiken, antogs också under mötet. Anti Avsan (M), ordförande för riksdagens IPU-delegation, föreslog tillsammans med den mexikanska senatorn Laura Rojas ett gemensamt ämne att diskutera under 2015. Det handlar om parlamentarikers bidrag till det internationella samarbetet för att bekämpa de globala problemen med narkotika. Den svenska delegationen mötte även delegationerna från Rumänien, Bahrain och Bangladesh för bilaterala möten. Med delegationen från Rumänien diskuterade ledamöterna romernas situation i Sverige. Ny generalsekreterare Under mötets sista dag valdes Martin Chungong från Kamerun till ny generalsekreterare för IPU och efterträder därmed svenska Anders B. Johnsson. Riksdagsledamot Ulrika Karlsson (M) blev vald till förste vice ordförande till IPU:s styrelse för kvinnliga parlamentariker. Tonga valdes också in som nytt medlemsland. IPU består därmed numera av 164 medlemsländer. Den svenska IPU-delegationen som deltagit i Genève-mötet består av delegationsledare och andre vice talman Ulf Holm (MP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande, Krister Örnfjäder (S), Ulf Nilsson (FP), Monica Green (S), Jonas Gunnarsson (S) och Christer Winbäck (FP). Om IPU IPU bildades 1889. Den världsomspännande organisationen är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år."
Skicka en kommentar