tisdag 25 mars 2014

Kunskapsbrist i Byggnadsnämnden

"Politikerna struntar i kritiken" Så lyder en rubrik i dagens Upsala Nya Tidning. Låt mig konstatera: En ordförande i en kommunal nämnd är inte chef. Tjänstemän ska fullgöra de beslut, som fattas av nämnden Tjänstemän tar inte order eller uppdrag av enskild politiker Chef för tjänstemän är förvaltningschef Förvaltningschefens överordnade är antingen den samlade nämnden eller en kommunal högste chef Förvaltningschefen är ansvarig inför nämnden för att verksamheten drivs enligt nämndens beslut Konstigheter, som nämns i artikeln: Revisorernas kritik har inte tagits upp i nämnden. Ansvarig för att ärenden förs upp till nämnden är ordföranden Ordföranden styr över tjänstemän. Kunskapsbrist hos båda parter. Tjänstemän ska vägra att bli styrd av enskild politiker Ordföranden styr över andra politiker. Varför låter man sig styras? Rågången mellan tjänstemännen och nämnden är otydlig. När inte ordföranden förstår måste förvaltningschefen markera "...tjänstemän, som arbetar under Liv Hahne." Felaktig beskrivning. Ingen tjänsteman är underställd Liv Hahne Underlåtenhet att ta upp ärenden eller felaktigt behandla ärenden. Förvaltningschefen måste slå larm Alltså: Svaga politiker Tjänstemän vågar eller kan inte säga ifrån En ordförande, som missförstått vad stark politiker betyder En nämnd, som inte kan ges ansvarsfrihet En ordförande, som måste förändra sin roll alternativt lämna sitt uppdrag
Skicka en kommentar