tisdag 11 mars 2014

Måste det vara så omständligt?

"Våldtäktslagstiftningen bör ses över Regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom. Med utgångspunkt från den granskningen ska kommittén lämna förslag på åtgärder som kan stärka brottsoffrets ställning samt förbättra polisens och åklagarnas arbete med våldtäkter." Frågan är angelägen. En parlamentarisk kommitté torde behöva ganska lång tid på sig. Kan man inte få svar ganska snabbt av experter av olika slag? Vad tillför parlamentarikerna? Parlamentariska utredningar behövs för att inte minst få alla tänkbara frågeställningar belysta, men här är ju frågan klar och behöver ges ett svar. Problemet är för stort för att det ska gömmas i en långdragen utredning
Skicka en kommentar