fredag 28 mars 2014

Orkar svenska skolan?

En lärare måste vara beredd på ständiga förändringar. Skolresultaten sjunker, både i absoluta tal och i relativa tal mätt. Förändringarna ska leda till förbättringar. I min kammare funderar jag på om det finns risk för negativa förändringar på grund av svårigheter att klara många förändringar samtidigt, även om varje enskild förändring skulle vara positiv. Jag tänker, inte minst, på huvudmannaskapsförändring, som skulle kräva mycket kraft, som borde användas för undervisning. Är det inte så att så stor förändring ska genomföras i en mer stabil situation än vad som är fallet nu. Orkar den svenska skolan med en stor omorganisation?
Skicka en kommentar