måndag 10 mars 2014

Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik offentlig verksamhet Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås. Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot. Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, anser jag. Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut? Jag vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion. Pris: 1000 kronor För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller mobil: harald.nordlund@gmail.com Telefon: 0760-163244 Med vänliga hälsningar Harald Nordlund Sehlstedtsgatan 4 754 41 Uppsala http://haraldiuppsala.blogspot.com www.twitter.com/haraldnordlund
Skicka en kommentar